• Windturbines van windpark Egmond zijn vaak vanaf de kust te zien, zoals hier bij Castricum.

    archiefoto

Windpark zichtbaarder

IJMOND Het nog aan te leggen windpark kavel V Hollandse Kust (noord) wordt vanaf het land zichtbaarder als het verder in de Noordzee wordt gebouwd. Dat stelt de onafhankelijke mer-commissie voor als verbetering op het eerder door het rijk ingediende ruwe plan. Als de turbines verder in zee komen zijn ze minder te zien vanuit kustplaatsen als Bergen aan Zee en Putten, maar juist meer in andere kustplaatsen. De nieuwe locatie is nog niet vergeven.