• Michiel Wijnbergh

Woondeal voor meer betaalbare woningen

BEVERWIJK Wethouder Serge Ferraro tekende vrijdag namens de gemeente Beverwijk de Woondeal Metropoolregio Amsterdam. Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor een structureel voldoende betaalbaar woningaanbod.

Tot 2025 kan de regio er met de inzet van het Rijk ruim 100.000 woningen bijbouwen. De partijen hebben afgesproken te zoeken naar zowel oplossingen voor het betaalbaar houden van de bestaande woningvoorraad als voor voldoende investeringscapaciteit van woningcorporaties. Het Rijk ondersteunt met expertise, aanpassingen in wet- en regelgeving en geld voor pilots rond bijvoorbeeld de aanpak van malafide huisjesmelkerij.

Deze woondeal is de laatste uit een serie van vijf woondeals die de minister heeft gesloten met de regio's waar de woningmarkt het meest gespannen is. Wethouder Ferraro van Beverwijk is erg blij met de nieuwe woondeal. "Het is goed om te zien dat dat BZK zich inspant om samen met de MRA knelpunten op te lossen die de woningproductie in de weg staan. De overeenstemming over een nieuwe vorm van bekostiging voor de grote verstedelijkingsopgave is goed nieuws voor Beverwijk. De transformatie van de Parallelweg en Kop van de Haven kunnen hier de vruchten van plukken."

De keerzijde van de populariteit van de regio Amsterdam zijn de hoge prijzen van huur- en koopwoningen. Ondanks de bouw van bijna 50.000 woningen in de afgelopen 3 jaar blijven de prijzen stijgen en kunnen vooral jonge huishoudens geen betaalbaar huis vinden. Rijk en regio hebben daarom in de woondeal afgesproken zich in te zetten voor het realiseren én behouden van betaalbare woningen, ook in het middensegment. De aanstaande wetswijziging waardoor corporaties makkelijker middenhuur kunnen realiseren draagt hieraan bij.
Woningcorporaties in de regio staan voor de opgave jaarlijks 5.000 sociale huurwoningen te bouwen. Tegelijkertijd moet de bestaande voorraad verduurzaamd worden. Rijk en regio trekken ook voor de complexe binnenstedelijke verstedelijkingsopgave met elkaar op. In aansluiting op pilots in andere regio's rond de aanpak van malafide huisjesmelkerij start in Amsterdam een pilot voor de aanpak van 'veelplegers'.