• Voorzitter Richard Schellevis van de Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade ontvangt een cheque ter waarde €5.000 uit handen van Rosa Stal - Nicolai namens de Stichting.

    Priscilla Miedema

WRB ontvangt donatie van de Stichting tot steun van EHBO-vereniging BHC

WIJK AAN ZEE De Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade (kortweg WRB) mocht van de Stichting tot steun van de EHBO-vereniging BHC een grote donatie ontvangen.

De BHC (Beverwijk-Hoogoven-Combinatie) is opgericht in 1935 en nam tot en met eind 2016 actief deel aan hulpverlening bij evenementen zoals: voetbal, volleybal / korfbal, harddraverij / concours hippique, wielrennen / toerfietsen, wandeltochten, karate / judowedstrijden, badminton, zeskampen en braderieën. Daarnaast brachten de gediplomeerde kaderinstructeurs hun kennis over aan scholieren voor het jeugd-EHBO, het geven van beginnerscursussen, oefenavonden voor gevorderden om de verworven kennis op peil te houden, hart- , reanimatieopleiding en EHBO -opleidingen aan plaatselijke Reddingsbrigades.

Als gevolg van het teruglopend aantal leden van ruim 180 leden in de zestiger jaren tot enkele tientallen in 2016 is de EHBO-vereniging BHC tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering in november 2016 ontbonden en in juni 2017 opgeheven. Als gevolg van het feit dat er dus geen vereniging meer was, is de steunstichting van EHBO-vereniging BHC per 22-08-2018 opgeheven.

Aangezien de Stichting een ANBI-status had, diende een batig saldo dan ook naar een soortgelijke doelstelling te gaan. De WRB kwam daarbij gelijk ter sprake, mede vanwege het feit dat deze vereniging louter uit vrijwilligers bestaat die, met name, in de zomermaanden de bewaking van het familiestrand te Wijk aan Zee op zich nemen en bijna dagelijks met EHBO worden geconfronteerd. Van een wondje van een schelp tot een werkelijke reanimatie. De WRB heeft daarbij de beschikking over Eerste Hulpmateriaal als brancards, een drietal A.E.D. 's en EHBO - tassen voor een mogelijke snelle uitruk naar de strandhuisjes, paviljoens, het strand of op het water. De vrijwilligers zijn allen gediplomeerde EHBO-ers en hebben een reanimatie cursus gevolgd. Jaarlijks vinden ook herhalingslessen plaats.

De WRB is dan ook zeer verheugd met het bedrag wat geheel ten goede zal komen om het EHBO -werk van hun leden / vrijwilligers te verbeteren, te optimaliseren en te verlichten.

Naast de cheque ontving de WRB ook een aantal sets kinderelektroden voor de AED, een drietal goed gevulde EHBO -tassen, een ongevallenscherm en een schepbrancard.