• Een E-nose (digitale geurneus), waarvan er diverse langs het Noordzeekanaal staan.

    pr

Zeven ontgassingen per week

IJMOND Het afgelopen zomer uitgebreide eNose netwerk langs het Noordzeekanaal registreert per week gemiddeld zeven ontgassingen door schepen. De ´snuffelpalen´ meten echter niet of dat illegaal is of niet.

BENZEEN Dat schepen hun lading van hun beschermende gassen ontdoen, is bekend; het netwerk is juist uitgebreid met meer digitale ´snuffelneuzen´ om daar meer inzicht en grip op te krijgen. Maar ontgassen mag niet; zeker niet van een aantal gassen als benzeen. Maar de provincie kan er nog niet op handhaven; daar wordt nu juist naartoe gewerkt.
TOXISCH Overigens betreffen de gemiddeld zeven registraties per week zowel het kanaal als het Amsterdam Rijnkanaal. Hoeveel alleen slaan op de waterweg tussen sluizen van IJmuiden en het Amsterdamse havengebied, is niet op te maken uit de jongste cijfers. Die staan in de antwoorden die de provincie geeft op recente vragen van statenlid De Groot (van de SP). Die wil, in de kern, weten hoe het staat met lozingen in de lucht van toxische stoffen, en wat de provincie daartegen kan doen, en vooral of het allemaal wel op schema ligt.

PROEF Hoewel de provincie een verordening heeft waarin staat dat ontgassen verboden is, wordt er nog niet gehandhaafd zolang er geen ontgassingsinstallatie is in de Amsterdamse haven. Die staat er inmiddels al wel, sinds november, maar dat is nog in het stadium van proef. Die proeffase duurt een maand of zes.

STAPSGEWIJS Met die installatie wordt toegewerkt naar een echt verbod op ontgassen over 5 jaar; in 2013. Dan moet zo´n 95% minder schadelijke vluchtige stoffen worden uitgestoten door schepen. In de aanloop wordt het al in 2020 verboden motorbrandstoffen te lozen in de lucht. Dat gaat allemaal gehaald worden, zo antwoordt de provincie, eventueel met een versnelling, waar de Tweede Kamer recent om vroeg.