• R. van Zutphen, W. Spruit, C. Bilars, L. Telleman, C. Backer, M. van den Eijnde. 

    xxx

Carli Bilars opnieuw lijsttrekker Gemeentebelangen

BEVERWIJK Na de succesvol verlopen verkiezingen van 2014, die vier zetels opleverden, is Gemeentebelangen Beverwijk er wederom in geslaagd een sterk team samen te stellen.

Lijsttrekker is als vanouds wederom Carli Bilars, met op plaats 2 zittend raadslid Co Backer. Vervolgens op 3 René van Zutphen (jurist, muzikant), Martin van den Eijnde (4, werktuigbouwkundige en graficus), Leo Telleman (5, oud-medewerker Tata Steel). Net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen staat op plaats 6 lijstduwer Wim Spruit, oud-wethouder/raadslid.

LOKAAL Gemeentebelangen Beverwijk (GB) is een lokale partij, die er sinds 1982 op toeziet en stimuleert, dat iedereen in Beverwijk en Wijk aan Zee kan meedoen. ''In de afgelopen jaren hebben wij laten zien, dat wij een echt Beverwijks hart hebben. Alle onderwerpen die van belang zijn voor onze stad, maken we bespreekbaar. Of het nu gaat om de jeugd, de ouderen, bij ons vindt u een luisterend oor. Ook willen wij dat de lokale overheid haar inwoners meer opzoekt'', aldus GB.

ARMOEDE De partij vindt dat de veiligheid en gezondheid van de inwoners beter kan en beter moet, dat er meer moet worden gedaan aan armoedebestrijding: ook bij de mensen die net boven het sociaal minimum verdienen. Er moet ook extra geld worden ingezet voor het in standhouden van de sportvoorzieningen en om bewegen voor alle inwoners te stimuleren. Deelname aan het culturele leven moet voor alle inwoners mogelijk blijven (dus geen vermindering van het subsidiebeleid), lastenverzwaring moet worden voorkomen. GB is nog altijd voor een fusie van Beverwijk, Velsen en Heemskerk tot één IJmond. ''Maar dan moet de fusie de gemeente(n) wel sterker maken en zal het 'eigen gezicht behouden moeten blijven'.''

CAMPERS Er is volop aandacht voor Wijk aan Zee, soms tot in details. Zo wil Gemeentebelangen Camping Aardenburg voor Wijk aan Zee behouden en zal het creëren van camperplaatsen meer toeristen naar de badplaats trekken.

Het volledige verkiezingsprogramma is te vinden op www.gemeentebelangenbeverwijk@com De partij heeft ook een pagina op Facebook.