• Yvonne Molenaar

Regionetwerk maakt zich sterk voor een gezond vitaal IJmond

BEVERWIJK "Samen bereiken we meer, daarom slaan we de handen ineen om IJmond een gezondere regio te maken, waar alle inwoners kunnen participeren. We zetten ons gezamenlijk in om meer persoonsgerichte voorzieningen te bieden en overgewicht terug te dringen." Met deze woorden lanceerde Patricia Esveld, Alliantie IJmond en voorzitter Raad van Bestuur Heliomare, 6 juni het nieuwe 'Alles is gezondheid…-regionetwerk Vitaal IJmond'. Dit netwerk maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Alliantie IJmond. In het Rode Kruis Ziekenhuis ondertekenden tien organisaties de beloften van het netwerk.

Met positieve gezondheid als vertrekpunt bundelen GGD Kennemerland, ViVa! Zorggroep, Heliomare, Dijk en Duin, het Rode Kruis Ziekenhuis, Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland, ZOHN, Socius, Woningbouwcoöperatie Woonopmaat, en Bureau VBZ hun krachten om te bouwen aan duurzame goede gezondheid voor alle inwoners van de regio Midden-Kennemerland. Op het gebied van onder meer zingeving, welzijn, participatie en sport belooft het netwerk inwoners van de regio passende voorzieningen te bieden om ze te helpen een kwalitatief hoogwaardig leven te leiden met zoveel mogelijk zelfstandigheid.

[] Een ander speerpunt van Vitaal IJmond is het terugdringen van overgewicht en obesitas. Partners van Alliantie IJmond hebben al een ketensamenwerking ontwikkeld om overgewicht bij kinderen aan te pakken. Een groot aantal inwoners van de regio heeft echter nog een ongezonde levensstijl, een verhoogde kans op obesitas en daarmee een lagere levensverwachting dan gemiddeld.

Vitaal IJmond wil bestaande lokale initiatieven op dit gebied verder ontwikkelen en hierbij samenwerking zoeken met partners uit verschillende sectoren. Gera Strijker, Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland: "Alleen als we ons vanuit verschillende domeinen richten op gedragsverandering en als we samenwerken met partners uit de regio en bijvoorbeeld het bedrijfsleven kunnen we iedereen bereiken en duurzame resultaten behalen."

De belofte is een startschot van een nieuw netwerk van samenwerkingspartners, waarin de organisaties onderling kennisdelen, bewoners betrekken bij ontwikkelingen en leren van praktijkervaringen van andere regionale 'Alles is gezondheid…-netwerken'. Het regionetwerk gaat graag de verbinding aan met nieuwe netwerkpartners. Om elkaar te inspireren en te versterken en om samen te komen tot een gezonde en vitale IJmondregio.

Wie meer wil weten, ideeën wil uitwisselen of zich aansluiten, kan contact opnemen met Alliantie-coördinator Helen Passchier via 023–5322151 (bureau VBZ) of 06-44300032.

-------

Over Regionetwerk Vitaal IJmond

Vitaal IJmond is een samenwerking tussen Alles is gezondheid… en de Alliantie IJmond. Deze alliantie zet zich maximaal in om vanuit een integrale kijk op gezondheid en welzijn, de inwoners in Midden-Kennemerland zo gezond mogelijk te laten opgroeien en ouder worden!

Over Alles is gezondheid…

Alles is gezondheid… geeft een impuls aan initiatieven die een samenleving bevorderen, waarin vitaliteit en gezonde keuzes centraal staan. Het netwerk van meer dan 3.000 partners ontwikkelt preventieve gezondheidsinitiatieven in de zorg, op school, in de wijk, thuis en in het groen. Dichtbij, want we geloven in de

veranderkracht van alle Nederlanders als ze de kans krijgen op ieder moment te kiezen voor gezond. Meer weten? Kijk op www.allesisgezondheid.nl